04.04.2014

Aktuální informace o stavu společnosti

V současné době řešíme s jednotlivými navrhovateli zpětvzetí jimi podaných insolvenčních návrhů včetně jejich vzdání se práva na odvolání proti následnému očekávanému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o odmítnutí insolvenčních návrhů či zastavení insolvenčního řízení na VOKD, a.s

11.03.2014

Stažení insolvečního návrhu 11.3.2014

Stanovisko představenstva VOKD, a.s. k návrhu na zahájení insolvenčního řízení ...

04.03.2014

Stanovisko představenstva VOKD, a.s. k návrhu na zahájení insolvenčního řízení

Dne 3. 3. 2014 byl u Krajského soudu v Ostravě podán společností RABAT ČR, a.s., IČ 25121049, se sídlem Praha, Na hlavní 18, PSČ 182 00.  Dnes tj. 4. 3. 2014 byl insolvenční návrh navrhovatelem stažen. V současné době je to tato záležitost administrativně řešena Krajským soudem v Ostravě.


VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 75 853, tel.: +420 596 699 111