17.06.2014

Informace k vyhlášení úpadku společnosti VOKD, a.s.

Dne 13. 6. 2014 Krajský soud v Ostravě na základě návrhu věřitelů a společnosti VOKD vyhlásil úpadek společnosti VOKD. Věřitelé nyní mají 2 měsíce na to, aby u soudu přihlásili své pohledávky. 

28.05.2014

Stanovisko představenstva společnosti VOKD,a.s. k aktuální situaci

Dne 11. 3. 2014 Krajský soud v Ostravě na základě návrhu věřitele zahájil insolvenční řízení se společností VOKD. Nyní se nachází ve stavu před rozhodnutím o úpadku.

04.04.2014

Aktuální informace o stavu společnosti

V současné době řešíme s jednotlivými navrhovateli zpětvzetí jimi podaných insolvenčních návrhů včetně jejich vzdání se práva na odvolání proti následnému očekávanému rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o odmítnutí insolvenčních návrhů či zastavení insolvenčního řízení na VOKD, a.s


VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 75 853, tel.: +420 596 699 111