05.02.2015

Nejlepší přípravářský kolektiv v oblasti BOZP

Kolektiv VOKD, a.s. na dole ČSM pod vedením vedoucího úseku Ing. Davida Vodičky a hlavního předáka Ivo Mojžíška získalo ocenění - Nejlepší přípravářský kolektiv v oblasti BOZP

01.12.2014

Oznámení o zahájení procesu výběru zájemce o úplatné postoupení bloku pohledávek

Oznámení o zahájení procesu výběru zájemce o úplatné postoupení bloku pohledávek.

08.09.2014

Informace k odsouhlasení reorganizace VOKD, a.s.

Věřitelé v pátek 5. 9. 2014 u Krajského soudu v Ostravě po několikahodinovém jednání souhlasili s reorganizací společnosti VOKD, a.s.

Reorganizaci navrhoval insolvenční správce a pro byla velká většina věřitelů.


VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 476 75 853, tel.: +420 596 699 111